Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Granty, projekty

Vybrané granty a projekty SMSJM (za posledních 5 let) | Další granty a projekty (vyhledávání)

GAČR 2013 – 2015 (13-30724S) Možnosti a meze českého zahraničněpolitického aktivismu (Zemanová, Druláková, Peterková, Přikryl)
GAČR 2011 – 2013 (P408/10/1791) Mezinárodní kontext současné české sankční politiky (Druláková, Zemanová, Trávníčková, Rolenc)
MZV 2011 – 2012 (04/02/11) Dynamika a perspektivy iniciativ v oblasti „nových lidských práv” na půdě OSN (Trávníčková, Zemanová, Kobelková)
International Visegrad Fund 2012-2013 (No. 31110009) Visegrad cooperation and the future of Central Europe. Hlavní řešitel Ústav polit. vied SAV Bratislava, spoluřešitel SMSJM FMV VŠE Praha (Veselý)