Publikace

Vybrané publikace SMSJM (za posledních 5 let) | Další publikace (vyhledávání)

Monografie

DRULÁKOVÁ, Radka, ZEMANOVÁ, Štěpánka, aj. Mezinárodní kontext české sankční politiky. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2012. 344 s. ISBN 978-80-7380-399-5. (Další autoři: ROLENC, Jan Martin, TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana, TVRDÝ, Jiří).
DRULÁKOVÁ, Radka. Subsidiarita v Evropské unii. Právní princip anebo užitečný symbol. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2010. 234 s. ISBN 978-80-245-1666-0.
KRATOCHVÍL, Petr, aj. The EU as a Political Actor: The Analysis of Four Dimensions of the EU s Actorness. 1. vyd. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft, 2013. 199 s. ISBN 978-3-8329-7223-3. (Další autoři: JENÍČKOVÁ, Martina, KOČÍ, Kateřina, NOVÁK, Ondřej, POJEROVÁ, Petra, ROHRBACHER, Tomáš, ROLENC, Jan Martin, ŠIMON, Ondřej).
LEHMANNOVÁ, Zuzana. Cultural Paradigm Analysis. A Comparison of India and Europe. In: ZAJACZKOWSKI, Jakub, SCHÖTTLI, Jivanta, THAPA, Manish. India in the Contemporary World. Polity, Economy and International Relations. Delhi : Routledge, 2014, s. 104–126. 522 s. ISBN 978-0-415-81213-9.
LEHMANNOVÁ, Zuzana, aj. Formování globálního řádu? Globalizace a global governance. 1. vyd. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2010. 287 s. ISBN 978-80-245-1649-3. (Další autoři: CIHELKOVÁ, Eva, HNÁT, Pavel, ROLENC, Jan Martin, KOCHAN, Jan, ROHRBACHER, Tomáš, STEINMETZOVÁ, Dana, TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana).
POSPÍŠIL, Tomáš. Metamorphosis of the US Foreign Security Policy in the 21st Century. From the Cold War to President Obamas administration. Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2010. 83 s. ISBN 978-3-8383-9127-4.
ŠABACKÁ, Yvona. Konflikt a politika velmocí na Blízkém východě. Libanon – bitevní pole velmocí. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2011. 409 s. ISBN 978-80-7380-298-1.
VESELÝ, Zdeněk. Diplomacie: (teorie – praxe – dějiny). 2., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 493 s. ISBN 978-80-7380-505-0.
VESELÝ, Zdeněk. Dějiny mezinárodních vztahů. 3., upr. vyd. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2014. 605 s. ISBN 978-80-7380-499-2.
VESELÝ, Zdeněk. Dějiny české zahraniční politiky. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2013. 536 s. ISBN 978-80-245-1945-6.

Odborné články v časopise s impakt faktorem

ČMAKALOVÁ, Kateřina, ROLENC, Jan Martin. Actorness and legitimacy of the European Union. Cooperation and Conflict, 2012, roč. 47, č. 2, s. 260–270. ISSN 0010-8367.
DRULÁK, Petr, DRULÁKOVÁ, Radka. The richness of the liberal tradition in international relations: Karl Deutsch on political community and the European integration. International Relations [online], 2014, roč. 28, č. 3, s. 333–349. ISSN 0047-1178. URL: http://ire.sagepub.com/content/28/3/333.full.pdf+html. ISSN 1741-2862 (Online).
KRATOCHVÍL, Petr, CIBULKOVÁ, Petra, BENÍK, Michal. The EU as a „Framing Actor”: Reflections on Media Debates about EU Foreign. JCMS: Journal of Common Market Studies, 2011, roč. 49, č. 2, s. 391–412. ISSN 0021-9886.
KRATOCHVÍL, Petr, DOLEŽAL, Tomáš. The ideational clinch of the Roman Catholic Church and the EU. The Europeanization of the Catholic clergy’s discourse? Journal of Language and Politics, 2014, roč. 13, č. 1, s. 171–197. ISSN 1569-2159. eISSN 1569-9862.
ZEMANOVÁ, Štěpánka. When could new „potent small states” emerge? A study of the recent metamorphosis of Czech human rights foreign policy. Journal of International Relations and Development [online], 2013, roč. 16, s. 1–26. ISSN 1408-6980. URL: http://www.palgrave-journals.com/jird/journal/vaop/ncurrent/abs/jird201316a.html. e-ISSN: 1581-1980.
ZEMANOVÁ, Štěpánka. Amartya Kumar Sen – ekonom rozvoje a blahobytu, filozof svobody i bídy a hladu. Ekonomický časopis, 2009, roč. 57, č. 6, s. 587–599. ISSN 0013-3035.

Odborné články v recenzovaném časopise (databáze SCOPUS, ERIH aj.)

ČMAKALOVÁ, Kateřina. The Europeanisation of Political Communication: Framing the Online Communication of French Political Parties. Central European Journal of International & Security Studies [online], 2013, roč. 7, č. 1, s. 124–145. ISSN 1802-548X. URL: http://cejiss.org/sites/default/files/Article 06_4.pdf.
DOLEŽAL, Tomáš, KRATOCHVÍL, Petr. Politics and Religion in Europe: The Case of the Roman Catholic Church and the European Union. Central European journal of international & security studies [online], 2014, roč. 8, č. 3, s. 6–26. ISSN 1802-548X. URL: http://static.cejiss.org/data/uploaded/1406739082969365/Article%2001.pdf. eISSN 1805-482X.
DRULÁKOVÁ, Radka, ROLENC, Jan Martin, TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana, ZEMANOVÁ, Štěpánka. Assessing the Effectiveness of EU Sanctions Policy. Central European Journal of International & Security Studies [online], 2010, roč. 4, č. 1, s. 99–122. ISSN 1802-548X. URL: http://www.cejiss.org/assets/pdf/articles/vol4-1/cejiss_vol4_issue1_full_version.pdf.
KOČIŠÍKOVÁ, Viera. Hizbulláh: časovaná bomba Blízkého východu, alebo nepochopené libanonské hnutie odporu proti okupácii. Nový orient, 2012, roč. 67, č. 2, s. 2–7. ISSN 0029-5302.
KOVAČOVSKÁ, Lenka. Actors and Arenas in the Process of Liberalisation of the Internal Market in Electricity and Natural Gas as an Example of Postmodern International System. Contemporary European Studies, 2011, roč. 6, č. 2, s. 5–21. ISSN 1802-4289.
KRATOCHVÍL, Petr, ŠIMON, Ondřej. EU jako aktér: Analýza uznání jako dimenze aktérství Evropské unie. Politologický časopis, 2011, roč. XVIII, č. 1, s. 3–18. ISSN 1211-3247.
POSPÍŠIL, Tomáš. Strategická kultura – představení konceptu. Vojenské rozhledy [online], 2012, roč. XXL (LIII), č. 2, s. 26–33. ISSN 1210-3292. URL: http://www.army.cz/multimedia-a-knihovna/casopisy/vojenske-rozhledy/vojenske-rozhledy-2-2012-69474/.
ROHRBACHER, Tomáš, ROLENC, Jan Martin. Evropa a „nová” bezpečnost: Jak EU a vybrané členské státy vnímají a reflektují současné bezpečnostní výzvy. Současná Evropa, 2012, roč. XVII, č. 2, s. 3–22. ISSN 1804-1280.
TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana, KNOTKOVÁ, Vladimíra. Ochrana životního prostředí v Arktidě jako mezinárodní režim. Mezinárodní vztahy, 2013, roč. 48, č. 3, s. 62–80. ISSN 0323-1844.
TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana. Volný pohyb veřejných listin v Evropské unii. Současná Evropa, 2012, roč. XVII, č. 2, s. 43–64. ISSN 1804-1280.
ZEMANOVÁ, Štěpánka, DRULÁKOVÁ, Radka. Evropeizace po Lisabonu: Kompetence, governance a domácí změny v kontextu nové úpravy primární legislativy EU. Současná Evropa [online], 2012, roč. XVII, č. 2, s. 65–82. ISSN 1804-1280. URL: http://ces.vse.cz/wp-content/2-2012-Zemanova-Drulakova.pdf.
ZEMANOVÁ, Štěpánka, TRÁVNÍČKOVÁ, Zuzana. Latentní práva a iniciativy v Radě OSN pro lidská práva. Mezinárodní vztahy, 2012, roč. 47, č. 3, s. 29–52. ISSN 0323-1844.

Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague