Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Volitelné předměty SMSJM v ZS 2015/2016

I v následujícím semestru si mohou studenti Střediska mezinárodních studií Jana Masaryka volit za nabídky několika předmětů:

2SM404 Tvorba a analýza zahraniční politiky a diplomacie
Analýza zahraniční politiky nabízí řadu koncepčních nástrojů, které studentům umožní porozumět chování státu v mezinárodních vztazích. Předmět vychází z přístupu, který se zakládá na rozlišení čtyř hladin analýzy (mezinárodní systém, stát, substátní vlivy a jednotlivec), což umožňuje modulaci pohledů na zahraničněpolitická rozhodnutí z několika úhlů tak, aby mohly být co možná nejkomplexnější. Teoretické koncepce doplňují vystoupení velvyslanců vybraných států akreditovaných v Praze, kteří seznamují studenty s vypracováním zahraničně politických koncepcí v jejich zemích.

 

2SM425 Současná praxe mezinárodního vyjednávání (mimosemestrální, anglicky)
Předmět seznamuje formou blokové výuky studenty se základy teorie i praxe vyjednávání. Součástí kurzu jsou simulace reálných jednání i jejich rozbor a srovnání výsledků simulací a praxe. Dr. Ida Manton z Macedonia Peace Center má dlouholeté zkušenosti z vyjednávání a řešení konfliktních situací v praxi. 2SM425 vyučuje na FMV VŠE již několik semestrů, vždy s vysokou obsazeností kurzů a s vynikajícím hodnocením v anketě výuky. V ZS 2015/2016 je kurz vyučován v termínu 29. 9. – 1. 10. 2015. Kapacita je omezena na 25 míst.

 

2SM433 Diplomacie v mezinárodních vztazích (mimosemestrální, anglicky)
Kurz je v ZS 2015/2016 vypisován mimořádně při příležitosti 40. výročí Helsinské mírové konference a Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, který byl podepsán 1. 8. 1975. Kurz se věnuje problematice preventivní diplomacie a mezinárodního vyjednávání právě na příkladu Helsinské konference. Obsah kurzu je tvořen přiblížením teorie mezinárodního vyjednávání, simulací jednání Helsinské konference a také návštěvou Ministerstva zahraničních věcí ČR i pražské kanceláře OBSE, kde se studenti setkají s odborníky z praxe, s nimiž mohou diskutovat. Exkluzivní možností je účast na studijní cestě do Vídně, kde účastníci kurzu navštíví jak sídlo OBSE, tak i vídeňskou úřadovnu OSN. Vyučující je také Dr. Manton. V ZS 2015/2016 je kurz vyučován v termínu 5. – 9. 10. 2015. Kapacita je omezena na 25 míst.

 

2SM441 Praxe ekonomické diplomacie: mnohostranné ekonomické vyjednávání (mimosemestrální, anglicky)
Kurz patří k novějším kurzům v nabídce SMSJM. Jeho obsah je tvořen základy ekonomické diplomacie a praxe mezinárodního vyjednávání. K náplni kurzu patří také simulace multilaterálního jednání s ekonomickou tématikou. Vyučujícím je Ing. Jan Walter, který působil řadu let na Stálé misi ČR při Úřadovně OSN a ostatních mezinárodních organizacích v Ženevě. V ZS 2015/2016 je kurz vyučován v termínu 12. 10. – 14. 10. 2015. Kapacita je omezena na 20 míst.