Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na dvě stáže na Stálé misi ČR v Ženevě

21.11.2014

Fakulta mezinárodních vztahů vyhlašuje výběrové řízení na dvě minimálně tříměsíční stáže na Stále misi České republiky při OSN a dalších mezinárodních organizacích, která je umožněna na základě Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí a Vysokou školou ekonomickou v Praze. Nabídka je určena pro studenty navazujících magisterských programů Fakulty mezinárodních vztahů a bude uznána do studia za 15 ECTS kreditů jako 22F412 Zahraniční odborná stáž – dlouhodobá.

V průběhu praxe budou studenti zapojeni do práce Stálé mise včetně účasti na jednání v mezinárodních organizacích. Předpokladem je proto aktivní znalost angličtiny a druhého cizího jazyka (nejlépe francouzštiny). Ubytování a dopravu si vybraný student vyřizuje a hradí sám. Vzhledem k vyšším nákladům v Ženevě zvýší Fakulta mezinárodních vztahů finanční příspěvek ze stipendijního fondu na tuto stáž na 15 000 Kč měsíčně.

Zkušenosti studentů FMV:

Stážistka z FMV na Stálé Misi ČR v Ženevě

Stálá mise v Ženevě: stáž v centru světové diplomacie

Propozice stáže:

1. Obchodně-ekonomické zaměření

Student bude zapojen do práce Stálé mise včetně účasti na jednáních mezinárodních ekonomických organizací sídlících v Ženevě. Jedná se především o Světovou obchodní organizaci (WTO) a další organizace a agencie s ekonomickým zaměřením. Předpokladem je aktivní znalost angličtiny. Znalost francouzštiny či dalších oficiálních jazyků OSN je výhodou. Vynikající komunikační schopnosti, dynamika, analytické schopnosti a iniciativní povaha jsou podmínkou. Konání stáže se předpokládá v délce trvání minimálně 3 měsíců v první polovině roku 2015 (délka i konkrétní období k diskusi).

 2. Politický úsek

Stálá mise Ženeva hledá stážistu flexibilního, s analytickými schopnostmi, horizontálním rozhledem a schopností rychle se učit několik agend najednou, s velmi dobrou aktivní znalostí angličtiny. Výhodou je znalost francouzštiny případně dalšího oficiálního jazyka OSN. Stáž na politickém úseku nabízí velmi pestrou agendu a možnost podílet se na práci Stálé mise v oblastech jako Lidská práva, odzbrojení, humanitární problematika, zdravotnictví včetně zasedání řídících orgánu těchto organizací, a dále podle potřeb Stálé mise. Primární zaměření stáže je oblast Lidských práv, respektive zasedání Rady pro lidská práva v březnu a případně červnu 2015 a zasedání dalších lidskoprávních mechanismů.

Upřednostněni budou studenti, jejichž téma diplomové práce se váže k problematice uvedené v propozicích výše.

Podmínky výběrového řízení

Stáž je určena pro občany České republiky.

Přihláška musí obsahovat:

  • strukturovaný životopis s uvedením průměrného prospěchu při studiu na VŠE;
  • motivační dopis v angličtině;
  • nástin tématu diplomové práce a jeho vazby na nabízenou stáž.

Kriteria hodnocení:

Váha kritéria Kritérium
40 % Motivační dopis
30 % Průměrný prospěch
30 % Téma diplomové práce

Přihlášky do výběrového řízení zasílejte mailem na adresu eva.grebe (at) vse.cz do 21. listopadu 2014.

Nejlepší uchazeči postoupí do druhého kola řízení (osobní pohovor), které se bude konat 26. listopadu 2014 od 13:00 na NB 207.

V rámci předmětu 22F412 zpracuje student semestrální projekt, který po návratu ze stáže obhájí na FMV. V daném semestru nemůže mít zapsaný jiný předmět než 22F412 a případně 22F500 Diplomový seminář.