Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Výběrové řízení na stáž: Velvyslanectví ČR ve Vídni, Politický úsek

Velvyslanectví České republiky v Rakousku nabízí studentům vysokých škol, kteří se zaměřují na oblast mezinárodních vztahů, možnost čtyřměsíční stáže (podle dohody může být i delší, maximálně však šest měsíců). Stážisté mají jedinečnou příležitost získat cenné znalosti a zkušenosti v oblasti zastupování ČR v zahraničí. Studijní stáž lze uskutečnit pouze tehdy, je-li žadatel studentem na VŠ v bakalářském, magisterském nebo na magisterské studium navazujícím doktorském studijním programu nebo absolventem bakalářského nebo magisterského studia nejpozději do jednoho roku po jeho ukončení (dokládá se potvrzením o studiu nebo dokladem o úspěšném absolvování studia; stáž se neumožňuje při distanční formě studia).

Nejbližší volný termín zahájení stáže: od září 2016

Hlaste se přímo do 17. 6. 2016.                                                         

Další podrobnosti na adrese:
http://www.mzv.cz/vienna/cz/zpravy_a_udalosti/vyberove_rizeni_na_staz_na_politickem_1.html