Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Workshop „Česká a slovenská zahraniční politika – výzkum, výsledky a možnosti spolupráce“

12.2.2014 14:00

Středisko  mezinárodních studií Jana Masaryka Fakulty mezinárodních vztahů VŠE v Praze a

Ústav politických vied  SAV v Bratislavě

ve spolupráci

s Ústavem mezinárodních vztahů v Praze a

Slovenským institutem v Praze

pod záštitou velvyslance Slovenské republiky v ČR Petra Weisse

pořádají

ve středu dne 12. února 2014 od 14 hodin

v zasedací místnosti Fakulty mezinárodních vztahů NB 244

v areálu Vysoké školy ekonomické v Praze, nám. W. Churchilla 4

workshop na téma

 

Česká a slovenská zahraniční politika – výzkum, výsledky a možnosti spolupráce

 

Program:

 1. Přivítání účastníků a zahájení (doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D., vedoucí SMSJM) 
 2. Vystoupení velvyslance Slovenské  republiky v ČR Petra Weisse
 3. Česko-slovenské vztahy a zahraniční politika – výzkum, výsledky a možnosti spolupráce  (prof. PhDr. Zdeněk Veselý, CSc., SMSJM) 
 4. Periodické analýzy české zahraniční politiky v ÚMV MZV ČR – výsledky a zkušenosti   (PhDr. Michal Kořan, Ph.D., ÚMV Praha) 
 5. Implementace mezinárodních závazků v ČR a v SR: příklad mezinárodních sankcí  (doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D., SMSJM) 
 6. Ústavno-právne a inštitucionálne aspekty formovania zahraničnej politiky SR (PhDr. Peter Weiss, CSc., MZV SR)  
 7. Institucionální  aspekty formování  zahraniční politiky ČR (PhDr. Michal Kořan, Ph.D., ÚMV Praha) 
 8. Inštitucionálne reformy rezortu diplomacie na Slovensku v porovnaní s Poľskom (Mgr. Juraj Marušiak, Ph.D, ÚPV SAV) 
 9. Zahraničná politika v agende politických strán (Mgr. Norbert Kmeť, CSc., ÚPV SAV) 
 10. Diskuse
 11. Číše vína