Termíny

1.7.2018 - 31.8.2018 - Hlavní prázdniny

17.9.2018 - 14.12.2018 - Výuka v zimním semestru 2018/2019

27.9.2018 - Děkanský den

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ze stáže v Ženevě na Diplomatickou akademii

IMG_0233Příběh dvou současných posluchaček Diplomatické akademie Ministerstva zahraničních věcí, které díky FMV vyjely na stáž na Stálou misi při OSN v Ženevě

Lucie Hanzlíčková a Jaroslava Jebavá jsou dvěma z osmi současných posluchačů Diplomatické akademie, ročního programu Ministerstva zahraničních věcí ČR, který připravuje juniorní diplomaty na jejich další působení v zahraniční službě MZV. Kromě jejich společné alma mater mají obě absolventky oboru Mezinárodní politika a diplomacie na FMV VŠE i další společné – obě v rámci svého magisterského studia absolvovaly semestrální stáž na Stálé misi ČR při Úřadovně OSN a dalších mezinárodních organizacích v Ženevě, kterou jim zprostředkovala FMV. Co vše jim tato stáž přinesla a do jaké míry jim pomohla dostat se na Diplomatickou akademii?

Kdy a na základě čeho jste se rozhodly dát se na diplomatickou dráhu?

Jaroslava: K této oblasti jsem se dostala postupně. Ještě na konci střední školy jsem o svém dalším směřování neměla sebemenší představu. Na základě mé záliby v matematice a cizích jazycích jsem se začala rozhlížet po ekonomicky zaměřených vysokých školách. Mezi těmi mě zaujala FMV VŠE a na té zejména svým specifickým zaměřením zajímavý obor Mezinárodních studií – diplomacie. Během studií tohoto oboru se mé nadšení pro oblast diplomacie a mezinárodních vztahů vystupňovalo. Zkušenosti z fakultou zorganizované stáže na SM Ženeva a nabízených programů typu Regional Academy on the United Nations, ale i individuálně vyjednaných stáží, které jsem ještě před Ženevou absolvovala v Českém centru v Paříži a na ústředí MZV a o něco později na velvyslanectví v Káhiře mě v mém rozhodnutí stát se diplomatem jen utvrdily.

Lucie: Můj příběh je podobný. Stejně jako u Jarky to začalo zájmem o mezinárodní vztahy. Během studia jsem se pak zapojila například do klubu Prague Model United Nations a dále jsem absolvovala kratší či delší stáže. Individuálně jsem si vyjednala stáž v Eurocentru Praha a na ambasádě v Taškentu, díky FMV jsem stážovala v Ústředí Českých center a právě na Stálé misi v Ženevě.

Na základě čeho jste se rozhodly vyjet na stáž na SM Ženeva?

Jaroslava: Mé rozhodnutí bylo relativně spontánní. Stáž na SM Ženeva jsem absolvovala již na podzim roku 2012 – byla to vlastně úplně první stáž, kterou FMV vyhlásila na základě Memoranda o spolupráci, uzavřeného mezi VŠE a MZV v dubnu 2012. Semestr před tím jsem strávila na Erasmu na pařížské Sciences Po a s dalším výjezdem v rámci svého studia jsem nepočítala, dokonce by mě ani nenapadlo nad takovou možností uvažovat. Možnost absolvovat pracovní stáž a nechat si ji uznat v rámci studia na FMV byla naprostou novinkou, která byla výsledkem proaktivního přístupu nového vedení fakulty. Novinkou, která mě natolik oslovila, že jsem se bez váhání přihlásila do výběrového řízení, ačkoli zaměření mé diplomové práce s prací Stálé mise v Ženevě příliš nesouviselo. O to větší pro mě bylo překvapení, že jsem díky dobrým předpokladům v ostatních kritériích byla z přihlášených kandidátů vybrána. Nabídce jsem neodolala, ačkoli vyjet nebylo organizačně příliš snadné – měla jsem velmi krátkou dobu na přípravu odjezdu (vč. nalezení vlastního ubytování v Ženevě), vzhledem k novosti nabídky stáží se složitě řešil způsob jejich smluvního ukotvení, kvůli Erasmu v předcházejícím semestru jsem na stáž musela vybrat své zbývající rezervní kredity a vzhledem k tomu, že jsem s podobnou možností dříve nepočítala v rozvržení svých předmětů, musela jsem si studium o semestr prodloužit, neboť mi po návratu zbýval jen poslední letní semestr, ve kterém se některé předměty nevyučovaly. Zpětně ovšem nutno dodat, že překonání těchto drobných úskalí se rozhodně vyplatilo.

Lucie: Pro mě to byla naopak stáž poslední, ve výběrovém řízení jsem uspěla až na podruhé. Motivace byly hlavně dvě – jednak jsem se během studia zajímala o problematiku lidských práv, jednak jsem se jako členka klubu PragueMUN účastnila několika modelů OSN. Proto pro mě možnost být přítomna zasedání Rady pro lidská práva a nejen jich byla velmi lákavá. I proto jsem oželela Erasmus, ale rozhodně jsem nelitovala!

Jaká byla Vaše pracovní náplň na Stálé misi?

Jaroslava: Na stáži jsem vypomáhala jednotlivým pracovníkům Mise při plnění jejich úkolů a plnila i samostatné úkoly, které jsou na Misi běžně prováděné. Tím, že jsem spolupracovala s lidmi zodpovědnými za různé agendy pokrývané Misí, měla jsem příležitost vyzkoušet si celou řadu aktivit a nahlédnout do více orgánů i agentur OSN v Ženevě sídlících, jakož i do WTO. Společně s diplomaty z Mise (a v některých případech i experty z ústředí), či namísto nich (za předpokladu, že se jim krylo více povinností) jsem se účastnila celé řady jednání, konferencí, zasedání, koordinací EU, podílela se na vytváření některých zápisů. Práce vyžadovala zodpovědnost i spolehlivost. Pracovala jsem denně od 8:30 do zhruba 17-18h s polední přestávkou. Práce byla velice pestrá a nadmíru zajímavá.

Lucie: Naprosto vyčerpávající odpověď. Agenda byla opravdu rozmanitá. Kromě lidských práv (během mého působení ČR dokonce navrhovala jednu z rezolucí), jsem se dostala i k tématice odzbrojení a čas jsem trávila i v ILO a WIPO.

Co Vám stáž na SM Ženeva přinesla?

Jaroslava: Největším přínosem celé stáže pro mě byla samotná pracovní náplň. Vyzkoušet si osobně, čemu jsem se doposud jen teoreticky učila, vidět, jak probíhají jednání ve skutečnosti, jak se překonávají případné komplikace, v jakém duchu se nesou vyjednávání, je dozajista nedocenitelnou zkušeností. Kontakt se zástupci z různých zemí byl též zajímavým multikulturním zážitkem. Pro zapojení do vícera agend Mise byla práce i velmi pestrou a umožnila mi zajímavá srovnání. Přínosnou bylo i vypracovávání projektu požadovaného pro uznání stáže za součást studia na VŠE, při němž jsem se lépe seznámila s některými aspekty fungování vybraných organizací a setkala i s dalšími zajímavými lidmi. Výzkum mě navíc dále inspiroval k výběru tématu mé dizertační práce.

Lucie: Stáž mi přinesla spoustu osobních i profesních zkušeností. Musela jsem nastudovat velmi rozličná témata a z blízka jsem viděla, jak funguje multilaterální diplomacie. Díky mé paní domácí, která mluvila pouze francouzsky, jsem si pocvičila i jazyk. A především jsem se seznámila a měla možnost pracovat se spoustou zajímavých a milých lidí.

Do jaké míry Vám zkušenost ze stáže v Ženevě pomohla k přijetí na Diplomatickou akademii?

Jaroslava: V rámci několikakolového přijímacího řízení na Diplomatickou akademii se ke stážím ani jiným pracovním zkušenostem nepřihlíží. Stáž na Stálé misi v Ženevě mi však rozhodně pomohla k tomu přesvědčit se, že diplomacie, kterou jsem studovala, je oborem, ve kterém bych se skutečně ráda uplatnila i ve své profesní praxi. Zároveň se mi díky této, ale i dalším pracovním zkušenostem, které jsem během svých studií nasbírala, podařilo rozšířit si obzory, což se dá využít nejen v rámci přijímacího řízení na DA.

Lucie: Já si myslím, že ve fázi pohovorů může určitá mezinárodní zkušenost (i když nemusí být zrovna diplomatická) pomoci. Mně konkrétně komise přímo položila otázku, co mi stáže daly a jaké osobní dovednosti jsem při nich využila. Jak ale řekla Jarka, stáž v Ženevě přispěla především k mému osobnímu rozvoji, což jsem využila nejen pro přijímací řízení na DA.

Co byste doporučily uchazečům o studium na Diplomatické akademii?

Jaroslava: Na Diplomatickou akademii se hlásí absolventi různých vysokých škol, s různým akademickým pozadím i profesními zkušenostmi. Studium diplomacie na FMV je beze sporu samo o sobě dobrým předpokladem pro práci na MZV. V současné zahraniční politice, jejíž velkou prioritou se stává podpora českého exportu, je výborně využitelný i ekonomický background, který studenti na VŠE získají. Samotné studium lze však dnes považovat za stěží dostačující pro úspěšné prosazení se v kterékoli perspektivní profesní oblasti. Diplomacie není výjimkou. Studentům FMV bych proto jednoznačně doporučila využívat všech pro ně relevantních a dostatečně zajímavých příležitostí k dalšímu rozvoji, které se jim nabízí, i aktivně vyhledávat další příležitosti. Díky tomu se mohou nejen lépe prosadit oproti možné konkurenci, ale lépe se i sami rozhodnout o tom, kterým směrem se dále ubírat a jaká profese by je nejvíce naplňovala.

Lucie: Lépe bych to neřekla. Podle zkušeností z našeho ročníku se na Diplomatickou akademii dostávají lidé s různou profilací. Záleží tedy na vás, kterým způsobem svá studijní léta obohatíte. Ať už to jsou stáže, zapojení do různých studentských aktivit, studium v zahraničí, akademický výzkum nebo všechno dohromady. VŠE nabízí velkou škálu možností, kterých je škoda nevyužít.